RIZS FELDOLGOZÁS | EXKLUZÍV VADÁSZATOK | GYORS INFORMÁCIÓKÉRÉS
 
 
 
 
 
 
 
 

Alakulás - alapítás - átalakulás, rövid életút

A társaság jogelődeinek alakulása 1948-ra vezethetők vissza. Ekkor kezdtek szerveződni azok a termelőszövetkezeti csoportok, melyek 1949-ben kapták meg működési engedélyüket. A termelőszövetkezetek egyesülésével
1974-ben jött létre a"Nagykun" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet.

A rendszerváltással együtt járó átalakulás, kiválás és földkivitel alapjaiban nem ingatta meg az
1992. november 6-i közgyűlésen átalakult "Nagykun" Mezőgazdasági Szövetkezet működését.

A szövetkezet az eszközeit egyben tudta tartani, minimális volt a kivitt eszközök, földterület aránya.

Alapvető változást a szövetkezet életében az 1999. november 26-án megtartott közgyűlés hozott, amikor a mezőgazdaság terén bekövetkezett változások hatására döntés született a részvénytársasággá történő átalaku-lásról.

A cégbejegyzést követően a kiválás szabályai szerint részleges
átalakulással - a szövetkezet teljes körű jogutódjaként - megalakult
a Nagykun 2000 Mg. Zrt., mely 2000. április 1-én kezdte meg működését a szövetkezeti vagyon 97 %-ával.

A cég nagyságának érzékeltetése:

A társaság 4500 ha bérelt földterületen gazdálkodik,
közel 1 milliárd Ft értékű tőkét működtet.
A társaság éves bevétele megközelíti a 2 milliárd Ft-ot.

 

Főbb tevékenységek:

Szántóföldi növénytermesztés: jelentős az őszi kalászosok, a napraforgó, a kukorica, silókukorica, rizs, a lucerna termesztése, az öntözéses szántóföldi növénytermesztés és a vetőmagtermesztés, mezőgazdasági komplex munkák szervezése.

Egyéb tevékenységek: 

  • Számviteli szolgáltatás, adatfeldolgozás.

 

Elérhetőségünk:

Nagykun 2000 Mg. Zrt.

Címe: 5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.
Levelezési cím: 5311 Kisújszállás, Pf.: 43.
e-mail cím: info@nagykun.hu
Internet cím: www.nagykun.hu
Telefon: 59/520-130
Fax: 59/520-133

Vezető: Veres János elnök-igazgató

Kisújszállás városon belüli megközelíthetőség:
kattintson ide a térkép megtekintéséhez!